GMIR Teknik

Praktisk reglerteknik

NYHET


Vi lanserar ett helt nytt omarbetat utbildningspaket i
praktisk reglerträning

ReguLär 3.0

Välkommen till GMIR Teknik

Vi erbjuder intelligenta utbildningsprodukter åt er som önskar veta hur
Mät-, Styr- och Reglering fungerar i verkligheten.

Våra produkter har tagits fram av personer med mycket bred erfarenhet från både industri och utbildning.

Redan nu har många tusen personer använt våra tidigare datorprogram och böcker.

Processreglering

ReguLär 3.0

Datorprogrammen i ReguLär-serien finns på skolor och universitet, i processindustrin samt hos konsultfirmor.

Målet med reglerpaketet är att ge en bred kunskap om processreglering. Det innehåller många reglertekniska övningar där teori och simuleringar blandas.

Process automation

Boken Praktisk ProcessAutomation, PPA

Den har genom åren har varit en storsäljare och finns att köpa  i digital form. I den förklaras på ett lättförståeligt sätt olika alldagliga instrumenteringsprinciper, med många bilder, genomarbetade exempel och praktiska tips.

Vad du får lära dig, och det som är integrerat i utbildningspaketet


Du lär dig:

  • hantera regulatorer och mycket mer
  • få förståelse för olika processtypers beteende och hur möjligheten är att reglera dem
  • hur reglerprestandan påverkas av olika reglerprinciper och PID-värden mät- styr och reglerteknik i teori och praktik


Handhavande

  • Instrumenten tas fram genom att peka och klicka med musen direkt på respektive instrumentsymbol i skärmbilden.
  • Det är fritt att flytta, överlappa och släcka ner instrument efter eget önskemål under arbetets gång.
  • Trendkurvor kan sparas eller skrivas ut

Reglertyper

Övningsmodeller med tillhörande instrument och reglerfunktioner med olika dynamik öppnas med sina defaultvärden/inställningar.

Övningar
Kurspaketet innefattar förutom simuleringsprogrammet även ett omfattande övningsmaterial med mål, övningsuppgifter och kontrollfrågor.

Facit till övningar
Flik med förslag till svar på övningsuppgifter och sammanfattningar kan tas fram, om kursledaren delar "nyckel" att låsa upp denna.

Lärobok Praktisk ProcessAutomation, PPA

Många av övningarna hänvisar till sidor i boken där det finns överskådliga  förklaringar till reglertekniska begrepp.